SAFETY IS A STATE OF MIND

Safetel er Skandinavias ledende leverandør av sikker alarmoverføring. Våre produkter og tjenester
er basert på unik teknologi, og sørger for at alarmen kommer frem dit den skal , når den skal, hele tiden.

Mer om sikker alarmoverføring »

Safetel Response

Safetel har lansert en ny og enda bedre tjeneste for teknisk varsling, styring og overvåking, Safetel Response. Les mer »
Vellykket heisseminar med fokus på dagens utvikling av telenettet

Løsningen på de ulike problemstillingene relatert til endringer i telenettet ble diskutert på Safetels heisseminaret torsdag 13. november. Trond Wiborg fra Telenor var gjesteforeleser. 

 

Les mer »
Heisalarm i digital nettet byr på utfordringer
Teknisk ukeblad på nett har den siste tiden tatt opp utfordringene heisalarmer kan få når Telenor moderniserer telenettet. Direktoratet for byggkvalitet varsler en regelendring for å opprettholde sikkerheten i alle heiser. Dette kan medføre utskifting av mange eksisterende alarmer. Les mer om utfordingene og hvordan de kan unngås »

Analog transmisjon er upålitelig

Safetel innfører nye GSM-moduler for bruk i sine sendere.
I forbindelse med moderniseringen av våre alarmsendere går vi i disse dager over til å benytte 3G-teknologi i UMTS-nettet på plasser der denne infrastrukturen er utbygget. Dette gjelder i første omgang Airborne DC, DC8 og DCDUAL.
Les mer »

Flere nyheter

FrontPage