Sikker alarmoverføring

Safetel tilbyr markedets mest fleksible løsninger for sikker alarmoverføring.
Våre løsninger dekker alle sikkerhetsnivåer og benyttes i et bredt spekter av bransjer.

Mer om sikker alarmoverføring »
<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

Hvordan påvirker nedleggelsen av analog telefoni heisalarmen?

Den svenske leverandøren Safeline har i sine kundebrev rettet påstander mot Safetel som vi her vil imøtegå. Det er to ting i ovennevnte kundebrev vi ønsker å avklare. For det første er alle våre alarmsendere godkjente i de markedene vi opererer i, og underleverandøren 2N sine talepaneler er TüV-godkjent for hele EU området. For det andre baserer vi våre uttalelser om analog telefoni/alarmprotokoller i talekanal på egne erfaringer som Skandinavias største leverandør av sikker alarmoverføring samt uttalelser fra aktører som Telenor, Telia, DSB (Direktoratet for Samfunssikkerhet og Beredskap), Heiskontrollen og Direktoratet for Byggkvalitet, for å nevne noen. Les mer »
Søker erfaren Driftsingeniør / tekniker
Teknisk avdeling har ansvaret for daglig drift og utvikling av mobilbaserte alarmsendere og tilhørende plattformer som sørger for at alarmoverføringen fra brann-/innbruddsalarmanlegg, heiser og teknisk utstyr til alarmstasjoner, politi og brannvesen fungerer optimalt. Safetel overfører alarmer til alle sentrale alarmmottak i Norge og Sverige. Les mer »
Produkt: Airborne DC 4R
Alarmsender for overvåket alarmoverføring som kan monteres på DIN-skinne Les mer »
Produkt: Airborne DC Dual
Alarmsender som er tilpasset de høyeste krav til sikker og uavbrutt kommunikasjon Les mer »
Produkt: Airborne DC
En moderne og konkurransedyktig alarmsender. Les mer »
Produkt: Airborne DC 8
En kraftig alarmsender med mange muligheter. Les mer »

Heisalarm i digital nettet byr på utfordringer

Teknisk ukeblad på nett har den siste tiden tatt opp utfordringene heisalarmer kan få når Telenor moderniserer telenettet. Direktoratet for byggkvalitet varsler en regelendring for å opprettholde sikkerheten i alle heiser. Dette kan medføre utskifting av mange eksisterende alarmer. Les mer om utfordingene og hvordan de kan unngås »

Telenor oppdaterer telenettet
- unngå problemer med dine alarmer!

Telenor er i gang med modernisering og oppdatering av telenettet, som berører både fast- og mobilnettet. Dette kan føre til utfall for bla. heisalarmer og andre alarmsendere med tonebaserte protokoller via talebåndet i telenettet. Les om hvordan du kan unngå problemene »

Flere nyheter

FrontPage