SAFETY IS A STATE OF MIND

Safetel er Skandinavias ledende leverandør av sikker alarmoverføring. Våre produkter og tjenester
er basert på unik teknologi, og sørger for at alarmen kommer frem dit den skal , når den skal, hele tiden.

Mer om sikker alarmoverføring »

Analog transmisjon er upålitelig

Safetel innfører nye GSM-moduler for bruk i sine sendere.
I forbindelse med moderniseringen av våre alarmsendere går vi i disse dager over til å benytte 3G-teknologi i UMTS-nettet på plasser der denne infrastrukturen er utbygget. Dette gjelder i første omgang Airborne DC, DC8 og DCDUAL.
Les mer »
Røros kirke er sikret gjennom Safetels alarmovervåkning.
Norge har syv steder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv og en av disse er Bergstaden Røros. De har en helt unik kirke, Røros kirke fra 1784, som er en nasjonal helligdom og som nå er sikret gjennom Safetels alarmovervåkning. Les mer »
Heisalarm i digital nettet byr på utfordringer
Teknisk ukeblad på nett har den siste tiden tatt opp utfordringene heisalarmer kan få når Telenor moderniserer telenettet. Direktoratet for byggkvalitet varsler en regelendring for å opprettholde sikkerheten i alle heiser. Dette kan medføre utskifting av mange eksisterende alarmer. Les mer om utfordingene og hvordan de kan unngås »
Safetel Response
Safetel har lansert en ny og enda bedre tjeneste for teknisk varsling, styring og overvåking, Safetel Response. Les mer »
Safetel og UTC i unikt samarbeid
Integrert alarmoverføring med mulighet for fjernsupport og bildeoverføring i UTC Advisor Advanced sentralapparat med Safetel. Les mer »

Prisjusteringer 2015

Den senere tids kronefall, kombinert med en generell kostnadsvekst de siste årene, er direkte årsaker til at vi gjør visse prisendringer over nyttår.


Les mer »

Telenor anbefaler digital alarmoverføring

Telenor understreker at de anbefaler digitale alarmsignaler på grunn av digitaliseringen av telenettet. Dette tilsvarer den teknologien Safetel leverer. Vi tilbyr standardiserte protokoller over pakkedataforbindelse som er fremtidsrettet og rustet til å motstå utfordringene og endringene i mobilnettet. Les mer »

Flere nyheter

FrontPage